Wat is een tand extractie?

Extractie is het verwijderen van een tand of kies. Door de eeuwen heen is het verwijderen van tanden en kiezen de meest gebruikte behandeling geweest in de tandheelkunde. Tegenwoordig worden de tanden en kiezen zo lang mogelijk behouden en wordt er steeds minder vaak besloten om een tand of kies te verwijderen.

Telefonische afspraak092728037

Redenen waarom tanden kunnen verloren gaan

Verloop van de ingreep

U moet niet nuchter zijn (tenzij bij extractie van de wijsheidstanden onder sedatie). Het is zelfs beter dat u ’s morgens nog een licht verteerbare maaltijd eet, achteraf gaat het eten immers wat minder goed.

Voor de ingreep is het belangrijk om uw tanden zo goed mogelijk te poetsen. Dit vermindert de hinder achteraf en verkort de genezingstijd.

De arts voert een klein mondonderzoek uit, raadpleegt nog eens uw dossier en bekijkt ook uw röntgenfoto.

Vervolgens gaat de arts de plaats van de extractie lokaal verdoven. Bij een ingreep in de bovenkaak zijn de tong en de lip deels verdoofd, in de bovenkaak enkel een beperkt gebied. Na de ingreep blijft de verdoving nog een hele tijd aanwezig. In die periode moet u opletten niet op uw wang, tong of lippen te bijten.

Voor de extractie spoelt u gedurende een minuut uw mond met een ontsmettend mondspoelmiddel.

Nazorg

 Na de ingreep geeft de chirurg u meer informatie in verband met medicatie en eventuele nacontroles. U krijgt de nodige medicatie voorgeschreven en als u nog een attest nodig hebt, kunt u dit nu vragen. Hij zal u ook nog tips meegeven. 

Kans op zwelling verminderen

Houd ijskompressen tegen uw wang gedurende minstens
zes uur na de ingreep. Hebt u er thuis geen voorradig, dan
kunt u er aankopen in uw apotheek.


• Rust veel, bij voorkeur zittend, niet liggend.
• U mag eten en drinken, hoewel dit in het begin wat moeilijk


kan gaan. Eet vandaag liefst enkel koude of lauwe zachte
gerechten en koude dranken. We raden u ook aan om pas
te eten als de verdoving is uitgewerkt, anders bestaat het
risico dat u onbewust op uw lip bijt.

Kans op nabloeden verminderen

  • Houd uw tong weg van de plaats van de ingreep.
    Bijt gedurende 30 minuten hard op het kompresje dat in uw
    mond wordt gebracht thv de wonde.
  • Zuig niet op de wonde.
  • De dag van de ingreep mag u uw tanden poetsen, wees
    voorzichtig op de plaats van de wonde.
  • U mag vandaag uw mond niet spoelen.

Prijs

Voor één extractie zal uw persoonlijke opleg variëren tussen de 40,00€ en 110,00€

Dit is afhankelijk van het feit of u binnen of buiten het mondzorgtraject en/of met of zonder voorkeurregeling valt, alsook van het type extractie (‘gewone’ tand, kies/molaar, wijsheidstand, heelkundige of chirurgische extractie,…)

Indien u jonger bent dan 18 jaar of ouder dan 53 jaar, geniet u wel een vorm van terugbetaling voor tandextracties, doch zal er ook steeds een persoonlijke opleg zijn.

(Wijsheids)tanden die nog niet volledig zijn doorgebroken genieten op elke leeftijd een vorm van terugbetaling, ongeacht uw leeftijd, doch zal er ook steeds een persoonlijke opleg zijn.

Contactgegevens