Consultatie

WAARVOOR WENST U EEN AFSPRAAK TE MAKEN?

Consultatie m.b.t. implantaten

U wenst een consultatie (= bespreking) te plannen met betrekking tot het plaatsen van 1 of meerdere implantaten.

(Al dan niet in combinatie met het verwijderen van 1 of meerdere tanden).

Consultatie m.b.t. tandextracties

U wenst een consultatie (= bespreking) te plannen met betrekking tot het verwijderen van 1 of meerdere tanden.