Afspraak inplannen

WAARVOOR WENST U EEN AFSPRAAK TE MAKEN?

Ingreep onder lokale verdoving

U wenst een ingreep onder lokale verdoving te plannen dewelke dan ook onmiddellijk zal worden uitgevoerd.

Ingreep onder volledige verdoving

U wenst een ingreep onder algehele verdoving (= volledige verdoving = narcose) te plannen.

Consultatie mbt extracties of implantaten

U wenst eerst een consultatie.

Tijdens deze bespreking zal er geen ingreep worden uitgevoerd. De ingreep zal enkel worden besproken en worden gepland.

Dr Vagenende behandelt géén kaakgewrichtsklachten of andere mondaandoeningen in zijn privépraktijk, enkel tandextracties en tandimplantaten.

Voor andere zaken kan u het best terecht in het Jan Palfijn ziekenhuis op het nummer 092248802.

Controle afspraak

U hebt reeds een ingreep bij dr Vagenende ondergaan en wenst hiervoor een controle.